Polityka zwrotów

Polityka zwrotów

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może kierować w formie pisemnej na nasz adres.
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Kontakt

Ayla Biolabs,
Pogodna 20/3
05-077 Warszawa

503-156-928

kamiwazabio@gmail.com