Privacy policy

Privacy policy

• Service www.kamiwaza.pl automatically collects only information contained in cookies.
• Files (cookies) are text files that are stored on the website user's end device. They are intended for using the website pages. First of all, they contain the name of the website of their origin, their unique number, and the storage time on the end device.

• Service operator, Company AYLA BIOLABS Andrzej Jarzynowski z siedzibą w 05-077 Warszawa, Ulica Pogodna 20 lok. 3, NIP: 821 136 53 23, wpisana do EDG pod numerem 434680 prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy, jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

• The website operator uses files (cookies) to: adjust the content of the website to the individual preferences of the user, first of all, these files recognize his device to display the page according to his preferences; preparing statistics that help to learn about the preferences and behaviors of users, the analysis of these statistics is anonymous and allows you to adjust the content and appearance of the website to the prevailing trends, statistics are also used to assess the popularity of the website; the ability to log into the website; maintaining the user's login on each subsequent page of the website.

• The website uses two basic types of files (cookies) - session and permanent. Session files are temporary, they are stored until you leave the website (by entering another page, logging out or turning off the browser). Permanent files are stored on the user's end device until they are deleted by the user or for the time specified in their settings.

• The user may at any time change the settings of his browser to block the use of files (cookies) or to obtain information about their placement in his device each time. Other available options can be checked in the settings of your web browser. It should be remembered that most browsers are set by default to accept saving files (cookies) on the end device.
• The website operator informs that changes to the settings in the user's web browser may limit access to some functions of the website's website.

• The files (cookies) used by the website (placed on the user's end device) may be made available to its partners and the advertiser cooperating with it. Information on the settings of web browsers is available in its menu (help) or on the website of its manufacturer.

• Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

• Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

• Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

• Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

• W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis kamiwaza.pl.Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

• Z operatorem serwisu można skontaktować się listownie, za pośrednictwem maila bądź telefonicznie. Adres korespondencyjny: AYLA BIOLABS Andrzej Jarzynowski z siedzibą w 05-077 Warszawa, Ulica Pogodna 20 lok. 3, Adres mailowy: kamiwazabio@gmail.com, Telefon: +48 503-156-928

Contact

Ayla Biolabs,
Pogodna 20/3
05-077 Warszawa (Poland)

503-156-928

kamiwazabio@gmail.com